Šajā privātuma politikā aprakstīts, kā "Benesi" pārvalda, apstrādā un glabā personas datus, kas iesniegti mūsu pakalpojumu sniegšanas kontekstā. "Personas dati" attiecas uz jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificējamu personu vai personas identitāti.

Personīgos datus Benesi SIA , reģistrācijas numurs 40103892180, juridiskā adrese Pļavnieku iela 10-17, Rīga, LV-1011 apkopo savā tīmekļa vietnē www.benesi.lv, kas reģistrēta Latvijā.

Ņemot vērā to, ka datu aizsardzības noteikumi kļūs stingrāki un tie būs obligāti visiem uzņēmumiem, kuri apstrādā personu datus, jau no 2018 gada 25. maija, kad stāsies spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula, gribam Jums garantēt, ka Jūsu mums uzticētie personas dati tiks apstrādāti un aizsargāti, ievērojot visaugstākos standartus.

Lai nodrošinātu to, ka ar jauno regulu ieviešamās prasības tiks pienācīgi īstenotas, informējam, ka Jūsu sniegto datu apstrāde no šī brīža tiks veikta, pamatojoties uz jaunu datu apstrādes līgumu, – ar šo datu apstrādes līgumu varat iepazīties, uzklikšķinot uz šīs saites.
Šis līgums tiks uzskatīts par noslēgtu un parakstītu elektroniski,Jums atzīmējot apakšā redzamo lauciņu par piekrišanu līguma nosacījumiem, un būs spēkā attiecībā
pret visiem SIA Benesi jau sniegtajiem un nākotnē sniedzamajiem pakalpojumiem.
Ar šo datu apstrādes līgumu SIA BENESI garantē Jums, ka:
• Jūsu vārdā apstrādājot mums sniegtos personas datus, tiks ievērotas datu aizsardzības tiesību aktu prasības;
• Visas ar personas datu apstrādi saistītās personas garantēs pilnīgu konfidencialitāti;
• Jūsu sniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, kamēr būs spēkā datu apstrādes līgums, bet, tam beidzoties vai to pārtraucot, – pēc Jūsu vēlēšanās visi šie dati, ieskaitot to kopijas, tiks atdoti Jums vai izdzēsti;
Jūsu sniegtie personas dati bez Jūsu piekrišanas netiks nodoti trešajām pusēm.